Installationveiw Modernautställningen, Moderna Museet, Stockholm

Helena Lund Ek (b. 1988)  works with figurative painting, installation, sculpture and a conjunction of all. Often site-specific, the works spans from large scale collages in textile, applications and paint and small tempera and oil paintings with focus a on the symbolic use of method and material. The practice always involves a fusion of the literal, the bodily, the metaphorical and the spiritual. Lund Ek graduated from the National Academy of Fine Arts Oslo in 2014 and now lives in Stockholm.Selected solo shows includes; In Grunewalds Studio (Saltjöbaden). Crack an Egg, Tegel (Stockholm), the Loud wordless Process, Johan Berggren Gallery (Malmö), CELEBRATION, MEGA foundation (Stockholm), Helena Lund Ek & Batur, Taverna Brillo (Stockholm), Friends in the Studio, Destiny’s Atelier (Oslo) and selected group show; A Seed´s A Star, Loyal Gallery (Stockholm), Den folkliga självstyrelsens livsluft, Mint Konsthall (Stockholm), Uttran II 2019 (Stockholm), Modernautställningen With the Future behind us, Moderna Museet (Stockholm), Chart art Fair Emerging (copenhagen), KALEIDOSKOP, Island Oslo (Oslo), Nouveau Naïve, Ram Gallery (Oslo). ALMA, perment work inhouse (Stockholm), Material Art Fair (Mexico City) represented by MEGA foundation, Ytterstad, Johan Berggren Gallery (Malmö), Lopsided Upthrust, B.O.A, (Oslo),  Talents' Archive Project, Curated by Double Decker Agency London, OCC (Athens).Helena(at)helenalundek.se

https://www.instagram.com/lundsmek/


Painting Practice

Workshops

Exhibitions

Studio


Skönviksvägen 333, Stureby, Stockholm


https://www.instagram.com/painting_practice_/

      Solo Shows         

Välkommen på vernissage lördagen den 21 september!

12.00 Utställningen öppnar
14.00 Konstnärssamtal med Helena Lund Ek & Paulina Sokolow

(Tensta Konsthall, CF hill) Lo Hallén inleder samtalet.
15.00 GRANT med pianist vid flygeln
Kaffe & kaka serveras, monografiska blad finns för försäljning till special pris och Fredrika Eriksson fotograferar under dagen.
17.00 Utställningen stänger

Helena Lund Ek, som Isaac Grünewald, är en konstnär bland konstnärer som praktiserar måleriets gåta: varifrån kommer den tidlösa viljan att med olja beskriva sin blick? 

Lund Ek ställer ut porträtt, självporträtt och andra avbildningar i Grünewalds ateljé i Grünewaldvillan, där hon har arbetat under sommaren 2019. Ett avbrott från den egna studion i Stureby. Utställningen centreras kring idén om ateljén, det rum som möjliggör arbete. Den refererar tillbaka till sitt eget medium, måleriet, och vad som händer under en porträttsession. Att se och bli sedd tillbaka i mötet mellan konstnär, subjekt, miljö och senare betraktare.

Vid byte av plats påverkas målaren, rumsliga förutsättningar och ny atmosfär berör blicken. Genom nyttjandet av höjden i i Grünewalds ateljé har storskaliga alster fått liv. Ur omgivningen och tiden har motiv växt fram. Sommarsäsongen återfinns i ett självporträtt, målat ur konstnärens perspektiv blickande ned på sin orangea baddräkt och solkyssta hud, medan olika delar ur hennes liv spelas upp med horisonten som kuliss, under solen. En blå, diffus figur som blöder ut mot gul bakgrund sträcker sig över ett flera meter långt tyg. Som i Grünewalds bilder är nära och kära avporträtterade framför stillsam, romantisk natur eller med ateljéns pampiga eldstad som bakgrund.

Porträtt av vänner som suttit modell för Lund Ek i Stureby flyttar för utställningen in i villan i Saltsjöbaden och samsas om rummet med de platsspecifika verken. I den historiska miljön ställs även symbolen för Stureby-ateljén in – en färgrik, naturmönstrad soffa. Ett sätt att låta två betydelsefulla platser tala med varandra och visas upp som en del av konstnärskapets progression.

Transparensen i behandlingen av det figurativa måleriets kärna påvisar dess potens. Att bli inbjuden till rummet för tillblivelse leder inte bara till en djupare förståelse av Lund Eks arbete, utan erbjuder även ett nytt sätt att betrakta hennes föregångare. Jag tänker mig att kvalitativt måleri är ett cirkulärt resonemang, där vi aldrig får svar utan att ny undran uppstår. Därför är det, som Lund Ek själv sade, ett ständigt arbete. Men även om hon arbetar i en expressionistisk tradition, är blicken egen. Alltså är Helena Lund Eks bild av omvärlden, då, nu och sedan, både gåtan och svaret.

Text av Lo Hallén

Isaac Grünewald (1889 - 1946) var en ledande gestalt i svensk modernism. 1918 producerade han den legendariska Expressionistutställningen på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Där även Sigrid Hjertén, hans dåvarande fru deltog. Både Isaac och hans konst fick utstå stark antisemitisk kritik, som han hans barnbarn Bernhard Grünewald har skrivit om i sin utmärkta bok "Orientalen : bilden av Isaac Grünewald i svensk press 1909-1946".

År 1936 förvärvade Isaac Grünewald villan. Efter smärre moderniseringar flyttade han in tillsammans med Märta Grundell som strax därefter blev hans andra hustru. De kom att bli de första att bo i villan året om. Isaac stod då på höjden av sin karriär, vital och alltid i centrum av kulturell debatt och verksamhet. Hemmet i Saltsjöbaden blev en träffpunkt med Isaac som generös värd. Den stora ateljén tillbyggdes i början av 1940-talet efter ritningar av Märtas bror Olov. 1946 omkom Isaac och Märta i en flygolycka. Efter något tid övertogs villan av Isaacs son Iván, som kom att bo med sin familj i villan till 1972. Text från https://www.grunewaldvillan.se/historia
Welcome to the vernissage Saturday, September 21!

12.00 The exhibition opens
14.00 Artist talk with Helena Lund Ek & Paulina Sokolow (Tensta Konsthall, CF hill) / Conversation in swedish.
15.00 GRANT with pianist at the grand piano
Fredrika Eriksson photographs and coffee & cake is served throughout the day, graphic sheets are on sale.
17.00 The exhibition closes


Helena Lund Ek is exhibiting portraits, self-portraits and other renderings in Isaac Grünewald's studio, located in the villa in Saltsjöbaden which served as his last residence before passing in 1946. In recess from her usual workspace in Stureby, Lund Ek has been working in Grünewald’s studio during the summer of 2019. Centralized around this room which allows the artist to work, the exhibition presents a transparent view of its medium, painting. It is about the gaze, the meeting between artist, subject, milieu and, later on, the viewer. Site-specific works, as well as older works created in Stureby, will be on view for the opening, as a way to let the two locations interact.

Text by Lo Hallén

Isaac Grünewald (1889 - 1946) was a leading figure in Swedish modernism. In 1918 he produced the legendary Expressionist Exhibition at Liljevalchs in Stockholm. Also attended by Sigrid Hjertén (his first wife) and Leander Engström. Both Isaac and his art suffered a great deal of antisemitic criticism, which his grandson Bernhard Grünewald writes about in his book "The Orient: the image of Isaac Grünewald in the Swedish press 1909-1946".

In 1936, Isaac Grünewald acquired the villa. After minor modernizations, he moved in with Märta Grundell, who soon after became his second wife. They came to be the first to stay in the villa all year. Isaac was then at the height of his career, vital and always at the center of cultural debate and activities. The home in Saltsjöbaden became a meeting point with Isaac as a generous host. The large studio was added in the early 1940s after drawings by Märta's brother Olov. In 1946, Isaac and Märta died in an air crash. After some time, the villa was taken over by Isaac's son Iván, who came to live with his family in the villa until 1972.

The exhibition is self-organized and also open on sunday 22/9 12.00-17.00.

Installation views

works

The opening Saturday 20/9- 2019

Lo Hallén reading her text 

Paulina Sokolow and Helena Lund Ek in an artist talk

GRANT performing infront of her portrait


Crack an Egg

 

Soloshow at Tegel, Stockholm, presented by MEGA

October 13 – November 24, 2018

Exhibition open every Saturday between 14:00-17:00

and by appointment until November 24.

Contact: info@mega-foundation.com

 

Sorrow depends on strength to exist; mourning is a fist fight, tears seize energy, melancholy is resolute. But when agony circumvents rationality and encamps flesh, muscles, veins, organs, how do we instruct the body to withstand?

 

MEGA Foundation is proud to present Helena Lund Ek’s second solo exhibition with the gallery. Crack an Egg is an intimate exploration of separation within oneself. As an isolated action merely apolitical and individual, yet a source of controversy and bloodshed due to history and context. Focused around the I and the body as well as personal grief and endurance, the works are based on Lund Ek’s own emotional and physical experience.

 

The scale of the sculptures and paintings varies from the miniature to the massive, while material, technique and motif creates inseparable contradictions. The picture of a pink peony rising from a silver colored gym weight is composed of expressive strokes in wall paint, water-color and oil on canvas. Attached to the composition is a raw, abstract clay sculpture seemingly writhing in pain. The image of an austere woman situated in a mundane home setting with a runny fried egg in her hand — sunny side up — is in direct dialogue with the usage of egg tempera on roughly textured sand-gesso. Colorful geraniums in bloom are keeping her company. Glazed ceramic boxing gloves in shiny red are resting on sturdy concrete stone. Their finish is irregular, as if fashioned by a trembling hand. Monumental, standing rectangular paintings are balancing on disproportionately small dumbbells and clenched fists in plaster. Both abstract and corporeal in expression, the work reflects how physicality and identity, though not naturally coherent, inevitably affect each other.

 

Crack an Egg is ultimately portraying the dichotomy of being in control of and at the same time controlled by the body, and its consequential vulnerability and forcefulness. It’s a depiction of gratitude and involuntary guilt presented in a space for feeling or not feeling while observing embodied emotion. 

 

Text by Lo Hallén

Dona

83 x 73 cm

Eggtempera on sand-gesso

2018

Installation veiws

Works

Rosa Pion, wallpaint, watercolor, oil on

canvas, clay, yarn, 210 x 85 cm, 2018

 

 

Kiki, eggtempera on sandgesso,

29 x 20 cm, 2018

 

 

Melanie,eggtempera on sandgesso,

63 x 53 cm, 2018

 

 

The Body, gips, stone,

85 x 30 x 30 cm, 2018

 

 

Paula & Alice, eggtempera on sandgesso,

93 x 83 cm, 2018

 

 

 

Flush, eggtempera on sandgesso,

20 x 29 cm, 2018

 

 

Joan B., eggtempera on sandgesso,

83 x 73 cm, 2018

 

 

Dona, eggtempera on sandgesso,

83 x 73 cm, 2018

 

 

Red right glove, Red left glove,

ceramik, stone, 28 x 19 x 8 cm, 2018

 

 

Milk & Wine, watercolor, milk,

3,5 x 4 m, 2018

Break of Your Back

Installation at Chart art Fair 2018

Kunsthall Charlottenborg, Copenhagen

 

 

the Loud wordless process

Johan Berggren gallery

Spring 2015

 

Johan Berggren Gallery is pleased to announce Helena Lund Ek’s first solo exhibition at

the gallery, Lund Ek (b.1988, Stockholm) graduated from the National Academy of Fine

Arts, Oslo, in 2014. She works primarily with painting, with the pure act of painting, as

installation and sculpture.

 

The exhibition 'The loud wordless process' stems from a personal experience of loss and

becomes a meditation on painting that feeds the interrogation of the connection

between art and life. There is a strong emphasis on tactile material, bleeding oil colour

on unprimed fabric with the incorporation of traditional handicraft elements such as

textiles and embroidery. Large paintings, sewn together float over the ground carrying

clear visual statements.

 

Between painterly surface and supple structure a nether-world of paint and soil, angels

and spirits is summoned from the history of painting, to witness and partake in the

recreation of the life of its figures in our secular age still struggling to articulate the

nature of our strangest intuitions. Bodies negotiate the physical limits of their

appearance with what gives them life and movement, the process whereby the figure's

mobility is increased – the addition of planes surplus to the flatness of the wall-bound

canvas – suggests the possibility of extra dimensions to their representation. Which can

be taken as a matter of course for the work and the possibilities of seeing, as opposed

to being merely a formal exploration of painting's extended field.

 

Lund Ek conceives of the place of painting as a critical space for the testing of effective

means of secular faith and prayer. The question of experiencing transcendence is posed

as part of the poetic procedure of painting as at once flight and grounding. With one

foot on the ground the other in the sky, Lund Ek’s painting is at once serious and playful,

creating a wordless discussion between divinities and mortals on the nature of art and life.


Jonathan Beecroft

 

CELEBRATION

MEGA foundation, Stockholm

Spring 2016

 

At the centre of me and you the heart beats. Inside the red flesh goes the pumping blue veins, which stretch along our whole body. The flesh and the love of life, which makes our heart go on, through the days of slumber, into the days of colours. All along pumps the heart, until it stops and beats no more.

 

MEGA Foundation is proud to present Helena Lund Ek’s solo exhibition CELEBRATION—a feast and an energy swung from huge fabric-collages, through a glass-sculpture, and into intimate watercolours.

A future expressionism, where the brush stroke is coupled with a fine thread and where colours beat in vivid and resounding statements. Lund Ek’s work evolves around a language pertaining to the precarious ’I’ and its utterance in painting and the body, which it represents anew in every sensous encounter, in a tone that is both plaintive and ecstatic. CELEBRATION is a juxtaposing continuation of her solo show the Loud wordless process at Johan Berggren Gallery in 2015.

 

 


Portrait of Friends

Destiny´s Atelier, Oslo

jan 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lund Ek med Batur

Taverna Brillo, Stockholm April 2017

 

Utställningen är ett samarbete mellan Helena Lund Ek (f. 1988, Sverige) och Batur (f. 1999, Afghanistan).

 

Måleri betraktas i regel som en ensam process. Även om konsten som sådan ofta har en säregen förmåga att ena människor ger själva skapandeprocessen sällan rum för mer än en. Särskilt få är de målare som väljer att dela sin duk med någon annan. I utställningen Helena Lund Ek med Batur möter vi två konstnärer som har upplåtit sina konstnärliga förmågor till ett delat projekt och genom dialogiskt måleri, samtidigt präglat av lek och motstånd, uttrycker sig med en enad stämma.

 

Tillsammans har de skapat tre större oljemålningar i panoramaformat, totalt uppdelade på åtta dukar. De använder sig av starka färger och direkta motiv som ger upphov till ett kraftfullt uttryck. Målningarna tematiserar religiösa föreställningar om gudomlig hierarki med hjälp av besynnerliga utsnitt ur helvete och himmel. Samtidigt gestaltar de temata som makt, land, jord och plats.

 

Ifrågasättandet av maktanspråken bakom religionens samtidigt löftesrika och hotfulla bilder utgjorde ett av huvudskälen till att Batur tvingades fly sitt hemland och nu befinner sig i asylprocessen i Sverige. Därför kallar Helena Batur för ”The Rebel”. Batur vet inte riktigt vad ”The Rebel” betyder men säger att om han hade varit tyst hade han lika gärna kunna stannat kvar i Afghanistan. Om det är till helvetet alla musiker, poeter och konstnärer kommer så är det ändå dit han vill.


Text av Astrid Grelz

 

(1 of 3) Himmel, 2017, 210 x 85 cm

(1 of 3) Land, 2107, 210 x 85 cm

(1 of 3) helvetet, 2107, 210 x 85 cm

MATERIAL ART FAIR, 2017

Mexico City, Mexico

Represented by MEGA Foundation, Stockholm

 Group show/single work   

The Bed, Uttran II, 2019

Photo by Emilie Palmelund

& Andreas Tang

Iron, oil on canvas, 200 x 150 cm, 2019

Parham, 2017, 230 x 130 cm

ELEPHANT, YTTERSTAD, JOHAN BERGGREN GALLERY 2015

Julia Bondesson, Andreas Eriksson, Goldin+Senneby, Steinar Haga Kristensen, Helena Lund Ek, Viktor Rosdahl, Emanuel Röhss, Eirik Sæther, Maria von Hausswolff.

BRAIDING, LOPSIDED UPTRHUST, B.O.A,Oslo 2015

Lene Baadsvig Ørmen, Linda Lersteth, Anders Holen,

Knut Ivar Aaser, Helena Lund Ek, Mikael Lo PrestiLily Of the valley


Venus, Lily Of the valley


Kyss, The internship, Slurdsula Gallery 2016


Gagnef festival 2017

Mohamed, 32 x 40 cm

UKS One Night Only, Oslo

Alicia, 60 x 60 cm, 2018

Micke och Behin, 200 x 160 cm

    Permant work at ALMA, Stockholm                    

    THE STUDIO      

Studion 5 mars 2019


Ölands Konstskola 2010

Oslos Art Academy 2011 -2012

A-K Dolvens Studio London 2013

Glasgow school of Art 2013

Oslos Art Academy 2014

Home, Oslo 2014

Nackagatan 11, Stockholm, 2014 - 2017

Recidency Warnemunde

Edward Munch House

Summer  2015

   Last pic at Nackagatan 11, House torned down.

 

Stureby, Stockholm, 2018